Kuulutusereis 8-13 oktoober 2008

 

Osavõtjad: Jutlustajad Bengt Strengell, Juhani Martikainen ja Tuomas Anttila (kolma- ja neljapäeval) ning lauljad Dan ja Anna Karin Martikainen.

Kuulutusesari algas kolmapäeval 8. oktoobril Nõmme vennastekoguduse koosolekuga Harku tänava palvelas kl 19. Vanemvenna Jüri Pootsmaa alustamise järel esinesid Tuomas ja Juhani jutlustega ja lauldi tertsetis ja kvartetis. Tuomas alustas prohvet Taanieli palvest Tn 9:17-19, Juhani kõneles Jeesuse sõnade üle 'See on lõpetatud' Jh 19:30. Bengt pidas lõpupalvet, ja lõpuks joodi teed. Inimesi oli tulnud kokku umbes 25.

Neljapäeval Pidasid Bengt ja Tuomas nõu SLEY:i misjonäri Kari Tynkkysega võimaliku koostöö kohta.

Õhtul võeti osa Nissi vennastekoguduse koosolekus, mille kava oli eelmise õhtuga sama väljaarvatud et ka Bengt kõneles. Tal oli tekstiks 1 Tm 1:12-17. Juhani kõneles see kord Js 52:1-3 üle, kus Issand julgustab oma rahva võtma arvesse ta suure armu. Lauldi ja joodi teed. Tuomas rutas Nissist õhtulaevaga otse tagasi Soome. Tal oli see reis tema esimene meiega. Ta ütles et ta tuleks hea meelega ka teisel korral. Koosolekul viibis umbes 20 osavõtjat.

Reedel polnud kuulutusetunde, aga Bengt ja Juhani olid hommikupoolel koos SLEFi eestitöö sekretari Heikki Mutsoga Haapsalus praost Tiit Salumäe juures nõupidamisel tegevuse kohta. Enne seda võeti hommikul osa palvehetkes Jaanikirikus.

Laupäeval osalesime Rapla vennastekoguduse kuulutusetunnis Rapla kogudusemajas, kus alustas ja juhis koosolekut Kalju Kukk. Bengt jutlustas 1 Pt 2:10 üle, Juhani Jh 9:30 üle. Lauldi palju nii Laulu- ja palveraamatust kui meie duplitseeritud lauluvihikutest. Pärast pakutati sööki. Inimesi oli umbes 20.

Õhtupoolel umbes 15.00 külastati Järvakandi hooldekodus.

Kl 18 osalesime koguduseõhtul Käru kiriku käärkambris. Õpetaja Andres Tsumakov alustas, Bengt ja Juhani jutlustas, lauldi kvartetis ja üheskoos. Inimesi oli vähe, kuna Käru kogudusel pole selline 'vaba tegevus' veel kombeks tulnud.

Pühapäeval kl 12 jutlustas Juhani Rapla kiriku armulauaga jumalateenistuses selle päeva jutlusteksti alusel, Hb 13:15-16, mis ühenduses lõikustänupäeva teemaga räägib Kristuse tunnistamisest tänulikuse ja heldusega. Koguduse kirikukoor laulis. Inimesi oli kokku ligi sada.

Kl 11 jutlustas Bengt Harju-Jaani kirikus ka päeva teksti üle. Seekord tõlkis diakon Leo Lekarkin Bengti kõnet eestikeelde. Ka seal laulis kirikukoor. Pärast jumalateenistust osales Bengt leerilaste tunnil.

Kl 15 osalesime Harju-Jaani koguduse esimesel jumalateenistusel Kehras. Kuna seal pole kirikut toimus jumalateenistus üüritud toas kultuurimaja ülakorrusel. Leo Lekarkin juhtis teenistust, Juhani jutlustas ja lauldi kvartetis ja üheskoos. Kuna kogudusel ei varem olnud sel paigal sellist tegevust, oli inimesi vähe.

Kl 17 jõudsime veel osaleda Tallinna vennastekoguduse pühapäeva koosolekul Endla tänava palvelas. Seal kõnelesid Rauhan Sana esindaja Turust, mitmed kohalised jutlustajad ja Juhani. Lauldi kvartetis ja üheskoos. Lõpuks pakutati puuvilja ja maiustuseid. Inimesi oli väike sali täis, umbes 30.

Sel kuulutusereisil oli meil meie uus eestimisjonileht Kristuse Arm trükkituna. See sai hea vastuse, ja kogu trükk lõppes otsa. Lehti oli 300 tükki.