Rael Leedjärv
Eesti ja SLEF:i misjonär Keenias
Koosolek Käru kogudusemajas
Jutlustajat Soomest:
Hans Sandberg, Bengt Strengell, Juhani Martikainen, Lars Lövdahl

Meie misjonitöö Eestis

Lühike tagasivaade

Päevik

Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, Jumal!