4.ülestõusmisaja pühapäeva teksti üle, esitatud piiblitunnil Käru kirikus (JM) ja jumalateenistusel Raasikus (BS) aprillil 2007

Viinapuu ja oksad
Jh. 15:1-8

Jeesus ütleb:
1. Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik.
2. Iga oksa minu kyljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.
3. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud.
4. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.
5. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.
6. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.
7. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.
8. Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.
__________________

Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik.
On olemas ainult üks päästja ja üks tee taevasse. See on Issand Jeesus Kristus. Ta on ainus tõeline viinapuu, kelle küljes on igavene elu. Ühtegi muu tee, usku või õpetus ei anna mitte igavest elu ega õndsust. See tõde on kõva selle maailma inimestele, kes mõtlevad, et üks usk pole teisi parem. Apostel Paulus ütleb: Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. 1 Kr. 3:11. Ja kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. 1 Jh 5:12.

Teine tõde on, et on olemas ainult üks aednik. See on Isa Jumal. Selle päralt on kogu aed, ja Ta teab täpselt kuidas seda peab hoidma, et saaks head vilja. Meie oleme Jumalast sõltuvad, et kanda head vilja. Ilma tema hoolitsuseta saab meist viljatud oksad.

Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära,
Jumal soovib oma viinapuust vilja, nimelt tõest usku Jeesusesse ja seda järgnevat tunnistust. Et oleme ristitud ja selle kaudu taeva riiki üles võetud, ei garanteeri mitte et kanname taevariigi vilja. Palju inimesi ei ota mitte vastu ristipuu elujõudu. Kuigi nad sõna kuulavad, ei nad seda tõsiselt võta. Nad hülgavad sõna sisu, aga tarvitavad selle välisküljet et sellega silmakirjatseda. Apostel Paulus kirjutab neist: Neil on jumalakartuse nägu, aga on salanud selle väe. 2 Tm. 3:5. Sellised oksad kuivavad, ja Jumal lõikab neid ära. Nad ei saa pärida taeva riigi õndsust.

ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.
Ka need, kes elavad Jeesuse küljes, nautides tema vere evangeeliumist, jõuavad Jumala noa alla, kuid mitte ära lõigatavaks vaid puhastavaks. See puhastamine on Jumala laste üks tundemärk. Keda Isa armastab, seda ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Hebr. 12:6-7.

See puhastamine on valus. Meil on iseenda kohta palju vigaseid mõteid, mille külge oleme seotud. Tahame meelsasti loota, et meie iseendas on midagi head, mispärast Jumal võiks olla meile heatahtlik. Aga Jumal lõikab meilt ära sääraseid võrseid. Ta osutab oma sõnaga, et oleme täiesti pattused. Sellise lõikamisega sõna noaga tekkib Jumal usule võimaliseks kasvada, nimelt usk Jeesuse vere armusse. Ja see usk toob kaasa julget ja head tunnistust Jeesusest.

Riistad peab olema täiesti tühjad, et Jumala arm võiks nendesse mahtuda. Nii kaua kui meie pääste kohta usume oma enda võimalustesse, siis me ei võta mitte Jeesuse armu vastu. Jumala arm on puhas ja täielik arm. Jumala ees ei kõlba mitte midagi meie omad tema armu lisaks .

Kes on Jeesuse küljes, ta usub ka Jumala seadusesse. Ta tunnistab Jumalale koos Taavetiga: Sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis. Ps 51:6. Aga just see pattude tundmine on suure aedniku töö. Jünker Peetrus oli enesekindel ja uhke, usus palju iseenesse. Aga Jumala näitab talle et tal pole õigus. Ta laseb Peetruse langeda pattu, salgada oma Issanda. Kui Peetrus sai aru sellest mida ta oli teinud, kahetses ta oma sõnu sügavasti. Jeesus andis talle andeks ja ta sai uut usku, nimelt usku Jeesusesse, mitte enam iseenesse.

Vahel mainitakse sellega seoses haigust ja muid maiste vastulöögi. Kindlasti Jumal tarvitab neidgi meie jaoks, kuid mitte nendega eksitusi ära puhastamiseks. Selleks on igal juhul sõna vajalik. Kui Jumal meid meie eluteel mingil viisil peatab, siis tal on meile asi, ta tahab oma sõnaga midagi tähsat ütelda.

Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud.
Sõna noaga Jumal puhastab oma rahvast igasugustest eksitustest. Puhas on see inimene, kes oma pääste kohta usaltab ainult Jeesuse armu, mille põhjuseks on tema voolatud verd. Jüngrid olid võtnud Jeesuse sõnad vastu, välja arvatud Juudase, kelle süda oli täis tunnistamatud rahaahnust. Jh 13:10,11. Kes kannab oma südames mingit patud ja hoiab seda Jumala eest saladuses, see pole puhas. Patte on meil küll ikka palju, aga neid ei saa Jumala eest varjada. Neid peame talle tunnistama, et andeks saada.

Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Joh. 6:56.
Vaimne vili kasvab ainult evangeeliumi tundmisest. Evangeeliumisse usumine on seesama kui Jeesusesse jäämine. Vahel räägitakse meie vahekorrast Jeesusega, aga samuti peetakse tema õpetust väheseks või minnakse seda mööda. Kuid on Jeesus ise sellest öelnud: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete minu jüngrid. Jh 8:31. Ja veel: Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Jh 14:23,24. Vahel saab kuula, et meie elu on kõige tähtsam, mitte õpetus. Aga tõde on päris vastupidine. Pole mingit vaimset elu ilma Jeesuse õpetust. Ta on ise öelnud: Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Jh 6:63. Elu sünnib ainult Jeesuse sõna kuulmisest.

Jeesus pole meil enam kehalikult nähtav. Aga meil on tema sõna. Jeesusesse jäämine tähendab jäämist tema ja ta apostlite sõnasse. Kui usume tema sõnasse, siis ta on ka isiklikult meie küljes koos oma jumaliku armu ja rahu. See pole paljad sõnad, vaid see on tuntuv väga suur rõõm, mille ta soovib kõigile anda.
Kes on lahkunud evangeeliumi tõest ära, see kannab halba vilja, vale vilja, mis tähendab et kiidedakse inimest Jumala eest.

Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.
Siin on tähtis tõde: Vilja kasv oleneb sellest, kas oks on puu küljes ja jääb sinna. Oks ei ise otsusta kas see kannab vähe vaid enam vilja. Kui viinapuu mahl oksa sisse tuleb, siis sünnib et oks kannab palju vilja.
Kui keegi kannab usu head vilja, siis see vili pole sugugi inimese oma töö, vaid vili on kasvanud puu mahlast ja võimust. Nemad inimesed ei pane evangeeliumi lisaks midagi oma, vaid nad andavad kõigest au üksi Jumalale. On seegi hea vili, et andakse Jumalale selle au, mis on tema päralt.
Teiselt poolt: Kes ei Jeesusesse jää, ta kaotab kõik, ta kaotab elu, õnnistuse ja õndsuse igaveseks ajaks. Küll juuakse selle maailma igasugust halba mahla, aga elu ei sellest saa, vaid igavest surma. Hea viinapuu mahl on armu sõnum Jeesuse voolatud veres.

Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Matt. 3:10, 7:19.
Hebrealastele kirjas on kirjutatud: Kes on kogenud Jumala head sõna ning ometi ära taganenud, neid on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks, Hbr 6:5,6. Nad on need, kellest Jeesus ütleb: Kes sõna kuuleb ja selle koherõõmuga vastu võtab, aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik - kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta end kohe eksitada. Neid on palju eriti kirikulistes ringkondades, kus sõna kuulutatakse. On valus näha kuidas nende hulgas on ka palju vaimulike. Neid ärataganenud inimesi on mitmesuguste ususuundumuste poolehoidjaid. Aga neil on kõigil see ühist, et nad on halvastanud Jeesuse vere sõnumit ja pidanud vaid jumalakartuse väljaspoolset nägu. Nad lootavad oma enda mõttetele ning katsuvad tulla toime ilma tõelist armu, mis on vaid Jeesuse veres. Need lähevad seetõttu igavesse kaotusesse ja võtavad muudgi kaasa.

Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.
Hoopis teisiti on neil, kes jäävad Jeesuse armusse. Neil on Jumala õnnistus päevast päeva ja igavesti. Neil on Jumalaga osadus, ja ta kuulab nende palvet ning vastab neile. Ta täitab kõik nende soovid, mida nad iganes tahavad - ilma tingimuseta. Sest kõik tingimused on Jeesus täitnud nende eest, ja nad usuvad temasse.
Kuid see tingimus on, et jääme Jeesusesse, nimelt tema sõnasse. Siis Püha Vaim õpetab meid paluma. Meie palvetest ei sünni midagi, kui järgneme enda oma maistele mõttetele. Meie palved jõuavad taevani ainult kui tugineme Jeesuse andeksandmisele tema voolatud vere põhjusel ja viitame Jumala halastusele. See ongi seesama kui Jeesusesse jäämine.

Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Matt. 5:16. Fil. 1:11. 1 Petr. 2:12.
Jumal saab kirgastatud tema töö läbi, mis ta meis ja meie kaudu teeb. Sest Jumal on see, kes meis tegutseb, et me tahame ja toimime tema hea nõu kohaselt. Fl 2:13.

Jeesus on sinu vaimne viinapuu. Sina oled ristimise läbi poogitud temasse. Jää sinna usu kaudu! Kasuta ristimise sisu! Ristimine sisaldab kõik mida Jeesus oma surmaga on sulle hankinud: Jumala armastus, patude andeksand ja igavene elu ja õndsus. Kui sa jääd sinna, siis sa kannadgi head vilja Jumalale auks. Sest kõik on tema töö ja tema päralt. Temale kuulub kiitus ja au igavesti. Aamen.

jutlused.htm - Index.htm
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind, sest sina oled mu pääste Jumal. Ps 25:5