Juhani Martikaineni
Jutlused 


Jutlused eri teemadel

Ps 116:1-8 Issand kuuleb
Ps 130.
Loota Issanda peale
Js 52:3
Ärka üles!
Js 65:24
Jumala hoolitsusest
Nl 5:1-2,14-21, 3:21-26,31-33
Loota Jumala peale
Mk 2:13-14
Järgne mulle!
Jh 19:30
See on lõpetatud
Hb 12:1-10
Jumala juhtimisest


Jutlused kirikuaasta tekstide üle

Mt 21:14-17 (18-22) Usk ja uskmatus
Mk 2:1-12. Jeesus teeb terveks
Lk 7:11-16. Jeesus äratab surnu
Jh 10:1-10 Lammaste Karjane
Jh 10:11-16 Hea Karjane
Jh 15:1-8. Viinapuu ja oksad
Kl 2:12-15.
Ristimise annist
Hb 13:15-16
Tunnistagem Kristust

 
index. htm
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind, sest sina oled mu pääste Jumal. Ps 25:5