Jutluste ja piibliseletuste autor

Minu nimi on Jouko Juhani Martikainen. Olen sündinud Viipuris, mis tol ajal asus Soome piiride seespoolel. Olin 1944-1956. 'sõjalapsena' Skånes. Aastal 1960. sain kantor-organistiks Sibelius-Akadeemias. Teenisin seejärel kanttori ametis Kristinestadis (Kristiinankaupungis) kuni 1979 ja seejärel naabruskoguduses Lappfjärdis (Lapväärtis). Ma alustasin täiendusõpinguid ja sain muusikakandidaatiks 1993. a., litsentsiaatiks 1995. a. ja doktoriks 1998. a. Pensionäriks sain kanttoriametist 2001. a.

Teoloogiat olen õppinud peamiselt omal käel, aga kogu elu ajal jutlustele kuulmine on andnud põhjust paljudele mõtlemisele ja piibliga kontrollimisele. Mõne kümmend asta tagasi andis Svenska Lutherska Evangeliföreningens i Finland (SLEF) (Rootsi Luterlik Ühendus Soomes) mulle jutlustaja õiguse. See järel olen jutlustanud aeg-ajalt kui mind on kutsutud. Aga en ole jutlustajana kunagi olnud ühenduse palgalehel.


Eestikelsed jutlused on sündinud järk-järgult meie kuulutusreisidega seoses. Mõne jutluse on keelselt parandanud keegi eestikeelne sõber. Teisi on vähem hoolikalt läbiloetud. Ma arvan et väljendid ja sõnastused mõni kord pole kõige paremad, aga lootan siiski et sisu tervikuna selgub. Lõpuks palun lugejat igal juhul toimida apostoli sõnade järgi, kui ta kirjutab: Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast! 1 Ts 5:21.

Jutlused - Index