SLEFist ja selle tööst Eestis

Mis on SLEF ja kuidas on juhtunud, et teeme Eestis misjonitööd?

 

SLEFi rajamine ja eesmärk

Lutherska evangeliföreningen i Finland (Luterlik evangeeliumiühendus Soomes) rajati 1873. aastal evangeelse äratusliikumise korraldamiseks. Liikkumise algaja oli praost Fredrik Gabriel Hedberg, kelle pilt ripub iga meie evangeelse palvela seinal. Evangeelne liikkumine sündis ajal, kui evangeelium Jumala armust Kristuses oli Soomes üsna varjatud. Ühenduse eesmärk on läbi aegade jäänud samaks: kuulutada evangeeliumit Piibli ja luterlike tunnustuskirjade kohaselt. Selleks jutlustatakse ning jagatakse vaimulikku kirjandust Martin Lutherilt ja teistelt autoritelt.

Misjon kodumaal

Esialgne töövorm oli müüa rootsikeelseid raamatuid ja anda neid välja ka soome keeles. Ühendus võttis tööle kolportööre, kes raamatuid müüsid. Aegamööda hakkasid need ka suuliselt tunnustama ja nii sündis ilmikjutlustamine. Neid tegevusi on jätkatud siiamaani. Hiljem võeti kasutusele ka teisi töövorme nagu muusikatöö, noorsootöö ja välismisjon.

Välismisjon

Alguses tehti välimisjonit Finska Missionssällskapet FMS (Soome Misjoniselts) kaudu. 1902. aastal alustati oma misjonit Japanis. 1922. aastal jagati ühendus kaheks, soomekeelseks ja rootsikeelseks osaks: Suomen Lutherilainen Evankeeliumiyhdistus (SLEY) ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). Seejärel toetas SLEF misjonit Japanis kuni 1963. aaastani, mil alustati välismisjonit Keenias. SLEF on tänaseni jõudnud saata Keeniasse umbes kolmkümmend misjonäri. Aastal 2004 saadeti Eesti luterliku kirikuga koostöös Keeniasse ühine misjonär Rael Leedjärv.

Misjon Eestis

Rael Leedjärve saatmine Keeniasse oli 1989. aaastal tekkinud kontaktide tulemus. Siis külastas SLEFi noorsookoor mõni Läänemaa kogudusi, ja mõned Noarootsi gümnaasiumi õpilased tulid Vasasse rootsi rahvaülikooli (EFÖ) rootsi keelt õppima. Need õpilased said ülesande tõlkida eesti keelde mõni väike vaimulik raamat, mida Lääne-Nigula kogudus lubas inimestele jagada. 1992. aastal korraldati EFÖs kursus Eesti pühapäevakooli õpetajatele. Natuke anti välja ka pühapäevakooli materjale. Sel ajal rajati SLEFi Eesti-töö komitee, mis praegu tegutseb SLEFi välismisjoni juhatuse all.

1995. aastal võttis SLEF noorsootöötegijaks Lääne praostkonda Heikki Mutso. SLEF on leeriõpetuse jaoks välja andnud raamatu 'Väike usuõpetus'. On ka salvestatud koorilaule, välja antud kassette ja CD-plaate.

Aastaid tagasi palus peapiiskop EELK kaudu saata misjoniorganisatsioonil Eestisse misjonäre. Nii väikse ühendusena ei saa me aga pidevat misjonit ülal pidada. Selle asemel katsume paar korda aastas korraldada nädalapikkuseid kuulutusreise. Käime iga kord mõneteistkümmes kuulutuskohas. Alguses külastati peamiselt sõpruskogudusi, aegamööda on sihtkohti lisatud. Praegu on sidemed ka vennastekoguduse palvemajadega.

Võimalustest sõltuvalt tuleme sinna, kus meid vastu võtta tahetakse. Meil pole muud soovi kui kuulutada Jumala sõna, et inimesed leiaksid Jumala ja õndsateks saaksid. 

 Index - Meie misjonitöö
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, Jumal!